събота, 19 октомври 2013 г.

Новини по делото и нова банкова сметка

След известно прекъсване делото отново се връща в Кърджали.
Открита е нова банкова сметка:


 The address of the bank here in Kurdjali is:
Kurdjali 6600, str. "Georgi Benkovski" N 1, United Bulgarian Bank.
United Bulgarian Bank
PIC, Sofia,
SWIFT code:UBBSBGSF
branch Kurdjali,
acc. # BG59UBBS81611110201219
Bulgarian Church of God - Kurdjali
in USD

В лева:
Обединена Българаска Банка
IBAN: BG29UBBS80021071597730
Българска Божия Църква Възкресение Христово
Клон на ОББ в Кърджали: 6600, ул. "Георги Бенковски" N 1

сряда, 5 декември 2012 г.

Ново Дело на 7.12.12г.Ето че отново имаме вести за всички наши приятели!

Мина повече от година в изчакване на някакво развитие.
На 7 декември 2012 г /петък/ от 10 часа Пловдивският апелативен съд ще заседава по повод жалбата ни от 2010 г. за реалните средства, вложени в строежа на храма. Продължаваме да се молим за пълно финансово снабдяване за църквата и за коректност от страна на съдиите. Борбата ще бъде до победа! 
Благодарим ви за подкрепата, молитвата, средствата и времето, което сте посветили на това дело!
Нека Божият мир е с всички нас!

сряда, 26 януари 2011 г.

УДЪЛЖЕН СРОК


Събирането продължава!

Скъпи приятели и съработници, благодарим на Бога и на всички вас, които ни подркрепяте в молитвите с Божията любов и в даването за храм „Възкресение Христово” в Кърджали.

На 13.01.2011 г. излезе решение на Пловдивския Апелативен Съд (ПАС), което отмени незаконосъобразното решение на съда в Кърджали по повод спиране на въззивната жалба отправена от църквата до Пловдивски Апелативен Съд.

Сега, безпрепятствено църквата ще обжалва пред ПАС решението на Кърджалийски Окръжен съд от 07.10.2010 г. в което църквата е осъдена да плати 71 986 лв. и разноски от 1 993, лв. Общо: 73 980, лв.

Съдебните процедури са в ход и при най-неблагприятен развой на събитията (осъждане на църквата да заплати определената сума), приключване на делото може да се очаква не по рано от три месеца до една година. Това е и срока в който продължаваме събирането на средствата и ако всичко върви законосъобразно в този срок можем да очакваме решение от Пловдивския Апелативен Съд, за което ще ни е нобходим наличен паричен ресурс.  

За всичко - събирането на средствата и хода на делото ще ви информираме чрез, „ЗАЕДНО МОЖЕМ”!

С благодарност за всяко едно дарение, интерес и грижа от вас, нашите приятели!

понеделник, 10 януари 2011 г.

Статия във в. "Нов Живот"

На 10 януари 2011г. излезе статия във в. "Нов Живот" със заглавие "Строител посяга към дарено от вярващи". Обективно и ясно е представен проблемът, пред който сме изправени и са споделени мнения на хора, наблюдаващи пряко процеса. Можете да прочетете повече тук.

Зов за помощ

Скъпи приятели, последователи, служещи на нашия Господ Исус Христос,

Благодарим на Бога за всички, които извършвате служение на Божието дело в България и на всички, които се молят за нас в Кърджали и Родопите. Благодарение на Божията благодат ние вече имаме християнски молитвен дом за Българска Божия църква „Възкресение Христово”.

Отправяме апел за помощ към всички Вас за запазване на Храма,който към момента е обект на злостни атаки.

След като през 2000 година закупихме собствено място за строеж на молитвен дом в централната част на гр. Кърджали, възложихме изграждането му на строителна фирма.
В периода на строителството ние изплатихме авансово 77 484 лв. за договорените СМР (Строително Монтажни Работи) със строителя. Строителната фирма продължи да работи до края на 2005 година без сградата да бъде напълно завършена според уговореното. Това ни принуди ние да завършим обекта/купола, дограмите на прозорците и вратите, респ. др. довършителни работи на сградата, както отвътре така и отвън. Поради неизправността на строителя, бяхме принудени сами да организираме въвеждането на Храма в експлоатация, което е факт от ХІІ 2008г.

При тази фактическа обстановка през 2008г. строителят предяви съдебен иск против Църквата за плащане на дължими според него СМР по изграждане на Храма в размер на 227 929 лв. Това многократно превишаваше уговореното и очакваното от нас, независимо от някои допълнително извършени СМР. Установихме, че „някой” се опитва да ограби Божието дело, благодатта и доверието на църквата.

На 07.10.2010г. Кърджалийски окръжен съд постанови решение по случая. Църквата бе осъдена да заплати на строителя сумата 71 986 лв. и разноски от 1 993, лв. Общо: 73 980, лв. Решението на съда ( в края на материала), остатъка от претенцията бе отхвърлена/за справка виж съдебното решение на следния сайт:
http://kardjali.court-bg.org/img/File/2010-10/2010.10.07_Reshenie-224_GD_153-2008.pdf

Депозирахме жалба против първоинстанционното решение. Жалбата ни бе върната, а производството по жалбата прекратено. Обжалвахме разпореждането за прекратяване, но само по себе си разпореждането на съда ни убеди, че атаките срещу Църквата ни са повече от незаконни. Очевидно се цели, незаконосъобразното решение на КОС да влезе в сила спрямо Църквата.

Влизането в сила на първоинстанционното решение ще предизвика изнасяне на молитвения ни дом на публична продан.

Единственият изход за избягване на подобна опасност е наличие на средства, с които Църквата би могла да плати вменения й със съдебен акт паричен дълг - 73 980 лв.
За тази цел сме открили банкова сметка за дарения в

The address of the bank here in Kurdjali is:
Kurdjali 6600, str. "Georgi Benkovski" N 1, United Bulgarian Bank.
United Bulgarian Bank
PIC, Sofia,
SWIFT code:UBBSBGSF

branch Kurdjali,
acc. # BG59UBBS81611110201219
Bulgarian Church of God - Kurdjali
in USD

В лева:
Обединена Българаска Банка
IBAN: BG29UBBS80021071597730
Българска Божия Църква Възкресение Христово
Клон на ОББ в Кърджали: 6600, ул. "Георги Бенковски" N 1


Чрез вашите дарения в банковата сметка се набират ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА, за задължения по спора за заплащане СМР на Храма. Пълната отчетност и контрол върху средствата ще бъде публично достояние.
След приключване на случая тази банкова сметка ще се използва за подпомагане дейността на Българска Божия Църква "Възкресение Христово".


Вярваме, че каквото Бог е започнал ще го доведе до край.

НЕКА СЪХРАНИМ ПОДАРЕНИЯ НИ ОТ БОГА МОЛИТВЕН ДОМ!

четвъртък, 23 декември 2010 г.

Още дарени картини

Още двама художници от Кърджали - Христо Габеров и Георги Шишков дариха картини, за да подпомогнат събирането на средства. Благодарни сме за тяхната подкрепа!

вторник, 21 декември 2010 г.

Благодарност

На всички наши приятели, познати и непознати, които ни подкрепят, дарявайки - БЛАГОДАРИМ от все сърце!